Newid y gêm arlwyo.

Yn 2015, cytunodd arweinwyr y byd i 17 o Nodau Byd-eang – a adwaenir yn swyddogol fel y Nodau Datblygu Cynaliadwy neu'r SDGs – er mwyn creu byd gwell erbyn 2030 drwy roi terfyn ar dlodi, ymladd anghydraddoldeb a mynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd ar frys.  Mater i bob un ohonom yn awr – llywodraethau, busnesau ac unigolion fel ei gilydd – yw gweithio gyda'n gilydd, dan arweiniad y nodau i adeiladu dyfodol gwell i bawb.

Rydym yn ymdrechu i ddod o hyd i ffyrdd o sicrhau bod ein gwaith yn helpu tuag at y nodau lle bynnag y gallwn.
Dyma'r 5 nod yr ydym wedi ymrwymo'n fwyaf iddynt.

Ymuno â'n cymuned.

Cael y wybodaeth ddiweddaraf am y wybodaeth ddiweddaraf am elusennau a newyddion rheolaidd.

Diolch! Mae eich cyflwyniad wedi dod i law!
Oops! Aeth rhywbeth o'i le wrth gyflwyno'r ffurflen.

Bydd yr holl wybodaeth a gesglir yn cael ei chadw, ei defnyddio a/neu ei storio yn unol â'n Polisi Preifatrwydd. Mae'r holl ddata personol yn cael ei gadw yn unol â'r cyfreithiau Diogelu Data perthnasol. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Musydd Talent y Dyfodol yn prosesu eich data personol cysylltwch â'n Harweiniad Diogelu Data drwy anfon e-bost office@futuretalent.org.