Minhaz Abedin penodi Prif Swyddog Gweithredol newydd talent y dyfodol

Mae talent y dyfodol yn gyffrous i gyhoeddi Minhaz Abedin fel ein Prif Swyddog Gweithredol newydd, gan gymryd y llyw o flaen cynlluniau ar gyfer twf ar draws y DU.
Mehefin 4, 2020

Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod Minhaz Abedin wedi'i benodi'n brif swyddog gweithredol newydd talent y dyfodol ar ôl ymuno â'r elusen 6 mis yn ôl.

O oedran cynnar, mae Minhaz wedi cynrychioli lleisiau pobl ifanc, o dŷ'r cyffredin i'r Cenhedloedd Unedig. Bellach yn 22, bydd yn arwain talent yn y dyfodol yn ei genhadaeth i gefnogi cerddorion ifanc talentog ledled y DU gyda bwrsariaethau ariannol, mentora proffesiynol a chyfleoedd perfformio.

Minhaz fydd yn cymryd y llyw i dyfu'r elusen ar draws y DU, gan ddechrau gydag agor ail swyddfa yng ngogledd Lloegr yn 2021. Mewn tair blynedd, mae'r elusen yn bwriadu dyblu nifer y cerddorion ifanc y mae'n eu cefnogi ar hyn o bryd ac mae Minhaz wedi derbyn y cyfrifoldeb i gyflawni hynny.

Dywedodd ei Uchelder Brenhinol Duges Kent a Nicholas Robinson, cyd-sylfaenwyr talent y dyfodol:

"Mae gennym gynlluniau cyffrous ar gyfer ehangu ein gwaith yn y DU ac mae gan Minhaz yr egni, y syniadau a'r profiad i arwain y twf hwn ac i sicrhau y bydd ein cerddorion ifanc yn parhau i gael y gefnogaeth gyfannol hanfodol yr ydym yn ei chynnig ac i roi dyfodol iddynt gyda phosibiliadau eithriadol."
Minhaz Abedin, Prif Swyddog Gweithredol gyda'r Cadeirydd a'r Cyd-Sylfaenydd Nicholas Robinson yng Nghysygerdd Dathlu Pen-blwydd yr elusen yn 15 oed y llynedd


O lobïo am y tro cyntaf yn 10 oed, mae Minhaz wedi saethu i fyny o wleidyddiaeth leol i ddiplomyddiaeth ryngwladol. Mae wedi mynd o siarad ym Mlwch anfon Tŷ'r cyffredin i gynrychioli barn miliynau o bobl ifanc yn y Cenhedloedd Unedig. Ar ei daith hir ddegawd, mae Minhaz wedi ennill Gwobr Diana, wedi gweithio gydag arweinwyr y byd ac ar hyn o bryd yn eistedd ar fwrdd elusen fyd-eang fel un o'r Ymddiriedolwyr ieuengaf yn y byd.

Dywedodd minhaz Abedin, Prif Swyddog Gweithredol talent y dyfodol:

"Rwyf wedi cael profiad uniongyrchol o ba mor anodd ydyw i bobl ifanc o gefndiroedd sy'n cael trafferthion gael y cymorth angenrheidiol i gyflawni eu tynged. Mae gan gerddoriaeth y pŵer i newid bywydau ac ni fu hyn erioed yn fwy amlwg nag yn yr argyfwng presennol. Drwy arwain talent yn y dyfodol, byddaf yn gallu ymestyn i gymunedau ar draws y wlad a chynnig cefnogaeth ariannol a datblygol i'r cerddorion ifanc dawnus sydd ei hangen fwyaf. Dyna sut y byddwn yn cael effaith barhaol, drwy ganiatáu i bobl ifanc angerddol fanteisio ar gyfle cyfartal i lwyddo. "

Rydym yn gyffrous iawn i ddechrau'r bennod nesaf hon gyda Minhaz wrth i ni gynllunio i gyrraedd cerddorion ifanc mwy talentog o bob rhan o'r DU.


___

Ar gyfer pob ymholiad cyffredinol, anfonwch e-bost i info@futuretalent.org. Os hoffech siarad â ni am gyfleoedd neu gyfweliadau posibl ynglŷn â'r erthygl hon, anfonwch e-bost at Press@futuretalent.org.

*      *      *