YN ÔL I'R TÎM

Ella Manoff

Cynorthwy-ydd Ymgyrchoedd

Ar hyn o bryd mae Ella yn astudio llenyddiaeth Saesneg fel myfyriwr blwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Caeredin. Mae hi hefyd yn cymryd Astudiaethau Cyfiawnder Troseddol ac Affricanaidd. Ar ôl astudio Mandarin ar Lefel A, mae'n parhau i fynd ar drywydd tiwtoriaid Tsieineaidd ac ar-lein Mandarin beginners. Sefydlodd a rhedodd Ella y clwb Tsieineaidd cyntaf yn ei hysgol, sy'n parhau, ac mae'n bwriadu gwirfoddoli i addysgu Saesneg yng nghefn gwlad Tsieina yn haf 2021. Mae Ella yn falch iawn o ymuno â Thalent y Dyfodol a helpu eu gwaith ysbrydoledig i gefnogi cerddorion ifanc.