YN ÔL I'R TÎM

Holly Harman

Rheolwr perthynas

Yn ogystal â bod yn Rheolwr Perthynas Talent y Dyfodol, mae Holly yn fywiogydd llawrydd gyda'i gwreiddiau cerddorol yn y traddodiadau Clasurol a Gwerin.

Astudiodd Holly yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, sy'n arbenigo yn y Farque a Pherfformiad Hanesyddol ac ers graddio mae wedi teithio a recordio gyda rhai o brif gerddorfeydd ac ensembles Ewrop gan gynnwys The Gabrieli Consort and Players, Le Cercle de L'Harmonie, Cwmni Opera Cynnar a Chyngerdd Lloegr. Mae hi wedi perfformio yn Proms y BBC, Neuadd yr Ŵyl Frenhinol yn ogystal â lleoliadau Ewropeaidd o fri.

Mae cerddoriaeth ffidlan draddodiadol bob amser wedi cael lle yng nghalon Holly ac mae'r cysylltiad rhwng y ddau fyd cerddorol ar wahân iawn yn ffynhonnell o ddiddordeb di-ben-draw. Ar ôl torri ei dannedd ar y sîn werin yn Llundain, creodd Holly ei label record ei hun Penny Fiddle Records wedi'i neilltuo i ryddhau cerddoriaeth stribed aml-genre, di-ddosbarth a heb ei hailarchwilio.