YN ÔL I TUA

Holly Harman

Rheolwr perthynas

Fel cerddor ifanc, roedd Holly'n ddigon ffodus i elwa o wahanol gynlluniau, rhaglenni mentora ac athrawon gwych a heb y rhain mae'n debyg na fydden nhw wedi dod yn gerddor proffesiynol.


Astudiodd Holly yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru gan ennill gradd BMus (Anrh) a PGDip mewn perfformiad hanesyddol. Erbyn hyn, mae Holly yn llawrydd fel bywgraphydd Baróc mewn amrywiol gerddorfeydd o gwmpas y DU ac Ewrop. Mae hi hefyd yn chwarae cerddoriaeth werin mewn Ensemble, yr ugain, ac yn rhedeg ei label recordiau ei hun ar gyfer cerddoriaeth llinynnau, cofnodion ffidlan Penny.