YN ÔL I'R TÎM

Rob Brooks

Rheolwr Gweithrediadau ac Ymgyrchoedd

Taniodd Rob ei angerdd am gerddoriaeth a pherfformio gyda grwpiau theatr ieuenctid lleol ac yn yr ysgol, gan ddechrau canu gwersi yn 10 oed. Ers hynny, mae Rob wedi gweithio gyda grwpiau cerddoriaeth a theatr ieuenctid ledled y DU fel cyfarwyddwr cynorthwyol, hyfforddwr lleisiol ac animateur, gan roi profiadau i lawr a luniodd ei hunaniaeth a'i hyder yn tyfu i fyny.

Gan raddio o Goleg Brenhinol Cerdd y Gogledd yn 2017 gyda BMus (Anrh) mewn Perfformiad, mae Rob wedi parhau i fod yn ymroddedig i'r celfyddydau, gan ymuno â thîm Talent y Dyfodol yn 2018 ac adeiladu set sgiliau eang mewn logisteg, ymgyrchoedd a gweithrediadau.

Mae Rob yn goruchwylio gweithrediadau a phrosesau talent y dyfodol, gan gysylltu a chefnogi'r tîm, gyda chyfathrebu, gweinyddu ariannol ac ymgyrchoedd ar flaen ei gyfrifoldebau.

Mae Rob yn parhau i ganu yn ei amser sbâr, gan archwilio'r theatr gerddorol a repertoires Band Mawr yn bennaf. Mae Rob hefyd yn artist trosleisio llawrydd.

Beth mae Talent y Dyfodol yn ei olygu i chi?

"Rwyf wrth fy modd yn gweithio yn Talent y Dyfodol oherwydd yr amgylchedd meithrin rwy'n ei brofi bob dydd! Tîm gweithgar, angerddol sy'n cefnogi ei gilydd, a seilwaith sy'n rhoi rhyddid i mi ac yn fy annog i ganolbwyntio ar sgiliau yr wyf am eu datblygu."