YN ÔL I TUA

Rob Brooks

Gweinyddwr y tîm

Dechreuodd Rob ddysgu'r piano a chledr yn ifanc, ac yn ddiweddarach, aeth ati i gael gwersi canu hefyd. Roedd yn treulio pob eiliad o amser sbâr yn canu ac yn actio mewn sioeau gyda grwpiau theatr ieuenctid a chorau. Ers hynny, mae Rob wedi gweithio gyda nifer o sefydliadau cerddoriaeth a Theatr gan drosglwyddo'r gwersi a ddysgodd am dyfu, a helpodd fi i ddod o hyd i'w angerdd dros berfformio, magu hyder a datblygu fel person. Yn 2017, graddiais o Goleg Brenhinol Cerdd y Gogledd gyda BMus (Anrh) mewn perfformiad clasurol. Rwy'n mwynhau canu repertoire amrywiol yn amrywio o opera a theatr gerddorol i jazz a pop. Cyn ei amser yn talent y dyfodol, Rob oedd y rheolwr Corws yng Ngŵyl opera Dorset ac mae wedi gweithio fel artist TROSLAIS ar ei liwt ei hun.