YN ÔL I'R TÎM

A wnaiff Kieser

Cynorthwy-ydd Perthnasoedd

Mae Will wedi bod yn ymwneud â Cherddoriaeth o oedran ifanc iawn, gan ddysgu'r Piano a'r Horn Ffrengig a chwarae mewn cerddorfeydd lleol yn y De Orllewin. Astudiodd Gerddoriaeth ac Almaeneg ym Mhrifysgol Bryste, lle dechreuodd hefyd gynnal. Mae wedi gweithio gyda sawl sefydliad yn y celfyddydau, yn y DU ac ewrop, gan gynnwys y Gerddorfa Genedlaethol i Blant a Symffoni Hofer.

Mae wedi ymroi'n angerddol i wella mynediad i'r Celfyddydau a darparu mwy o gyfleoedd i blant o gefndiroedd incwm isel gyflawni eu potensial llawn. Mae Will wrth ei fodd yn gweithio gyda Thalent y Dyfodol ac yn edrych ymlaen at helpu i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o gerddorion.