YN ÔL I TUA

Alexandra Whiston-dew

Ymddiriedolwr

Mae Alexandra yn gyfreithiwr yn Mishcon De Reya gydag ystod eang o brofiad sy'n rhoi cyngor ar faterion cynhennus ac annadleuol sy'n canolbwyntio ar ei harbenigedd mewn ymgyfreitha masnachol, rheolaeth enw da a chyfraith y cyfryngau i unigolion a chwmnïau gwerth net uchel.