YN ÔL I TUA

Guto Johnston

Llysgennad

Fe'i ganwyd ym 1981, a dechreuodd Guto Johnston wersi CELLO yn 5 oed ac mae wedi dod yn seren sy'n codi'n gyflym ar y llwyfan cyngherddau rhyngwladol. Roedd yn gorister yng Nghôr Coleg y Brenin enwog, Caergrawnt, ac ef oedd enillydd 2000 gwobr cerddor ifanc y flwyddyn y BBC. Ers ei ymddangosiad cyntaf yn Llundain yn y BBC Proms yn 2001 lle chwaraeodd Concerto CELLO Elgar gyda Cherddorfa Symffoni'r BBC o dan Leonard Slatkin, mae wedi mwynhau llawer o lwyddiant gyda cherddorfeydd a dargludyddion rhyngwladol yn y DU ac Ewrop. Ar hyn o bryd mae Guy yn gwasanaethu fel athro cysylltiol o CELLO yn ysgol gerddoriaeth Eastman yn Rochester New York.