Applications are open!

Gwnewch gais nawr

Masterclass with Sheku Kanneh-Mason

Darllen Mwy

Recording Week

Darllen Mwy

Our Gala Concert at St James's Palace

Darllen Mwy

Our first ever 'Big Meet'

Darllenwch fwy
Logo eicon Instagram.Logo eicon Linkedin.logo eicon Facebook.logo eicon Twitter.
Wedi'i sefydlu yn 2004 gan Duges Caint a Nicholas Robinson, rydym yn chwalu rhwystrau, yn creu cyfleoedd ac yn harneisio pŵer cerddoriaeth i drawsnewid bywydau cerddorion ifanc ledled y DU.
Gyda dros 4.2 miliwn o blant yn byw mewn tlodi yn y DU a miloedd o blant â galluoedd cerddorol eithriadol wedi'u siomi gan gymdeithas bob blwyddyn, rydym am sicrhau realiti cyfartal lle mae pob cerdd ifanc ddawnus o gefndiroedd incwm isel yn ffynnu.

cerddorion ifanc ysbrydoledig

Nod ein Rhaglen Iau a Datblygu flaenllaw yw cefnogi, datblygu a gwrando ar anghenion a dyheadau cerddorion ifanc dawnus sy'n cyflwyno heriau i'w datblygiad cerddorol. Mae ein craidd yn esblygiad y bywydau ifanc a effeithiown; enghreifftiau ysbrydoledig o dalent gerddorol a datblygu bywyd.

Gwrando

Rydym yn meithrin hyder drwy addysg, gwybodaeth a phrofiadau perfformiad gan gydweithio â gweithwyr proffesiynol gorau'r diwydiant fel mentoriaid ac arweinwyr i feithrin ein cerddorion ifanc.

Cymorth

Rydym yn cefnogi ein cerddorion ifanc drwy ein rheolwr perthynas ymroddedig gyda chanllawiau personol ac anogaeth ynghyd â bwrsari ariannol i'w harfogi â'r offer i ffynnu ar eu teithiau cerddorol.

Cymorth

Rydym yn cefnogi ein cerddorion ifanc drwy ein rheolwr perthynas ymroddedig gyda chanllawiau personol ac anogaeth ynghyd â bwrsari ariannol i'w harfogi â'r offer i ffynnu ar eu teithiau cerddorol.

Ddatblygu

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd gwych i'n cerddorion ifanc gan gynnwys mentora, dosbarthiadau meistr a gweithdai, cynnal perfformiadau mewn lleoliadau o Balas Buckingham i Ronnie Scott i Ganolfan y Southbank.


Dros y 18 mlynedd diwethaf, rydym yn falch o fod yn un o brif elusennau'r DU sy'n ysbrydoli cenedlaethau o dalent cerddorol yn y dyfodol, gan ddarparu mynediad at gyfleoedd sy'n newid bywydau i gerddorion ifanc o gefndiroedd incwm isel.
Sut i wneud cais
Duges Kent, Palas Buckingham.

Ein gweledigaeth

"Am dair blynedd ar ddeg roeddwn I'n dysgu cerddoriaeth mewn ysgol gynradd yn Nwyrain Hull. Dysgais blant â thalent eithriadol ond ni allwn ddod o hyd i unrhyw lwybrau naturiol iddynt ddatblygu'r dalent honno. Gwelais rym cerddoriaeth ym mhob agwedd o'u bywydau ac fel symbylydd rhyfeddol ar gyfer twf.

Ein gweledigaeth fu cefnogi cerddorion ifanc talentog o bob cwr o'r wlad ac ym mhob genre o gerddoriaeth. Mae'r manteision i'r plant hyn yn ddiwrthdro. Rydym yn gobeithio chwalu rhwystrau, gwella cyfleoedd a gwneud gyrfa mewn cerddoriaeth yn realiti cydradd i bawb, yn ogystal â chipio grym cerddoriaeth fel grym ar gyfer newid a all wella bywydau pobl ifanc. "

Ei Uchelder Brenhinol Duges Caint

Cydsefydlydd Ymddiriedolwr

Cefnogwch ein cerddorion ifanc.

Drwy gyfrannu i'n helusen, gyda'n gilydd gallwn gefnogi mwy o gerddorion ifanc dawnus o gefndiroedd incwm isel o bob rhan o'r DU.

Gwneud rhodd fisol:

Gallwch gefnogi ein gwaith drwy ymuno ag un o'r clybiau canlynol:
Clwb Jazz: £5 y mis
Clwb clasurol: £25 y mis
Clwb gwerin: £50 y mis
Clwb roc: £70 y mis
Dewiswch eich clwb a ddewiswyd i wneud eich rhodd ar-lein:
Clwb JazzClwb clasurolClwb gwerinRock ClubEraill

Gwneud rhodd flynyddol:

Gallwch gefnogi ein gwaith drwy ddod yn noddwr blynyddol:
Rhythm: £1,000 y flwyddyn
Melodi: £3,000 y flwyddyn
Harmoni: £5,000 y flwyddyn
Dynameg: £10,000 y flwyddyn
Amadeus: £15,000 y flwyddyn
Dewiswch eich dewis nawdd i wneud eich rhodd ar-lein:
RhythmAlawCytgordDynamegAmadeus

Gwneud un rhodd:

Gallwch gefnogi ein gwaith gyda rhodd untro:
£500£1,000£2,000Eraill

Wneud taliad drwy drosglwyddiad banc.

Gallwch gefnogi ein gwaith drwy drefnu taliad yn uniongyrchol:
Enw'r cyfrif: cerddorion talent y dyfodol
Rhif y cyfrif: 65023319
Cod didoli: 40-47-31
Diolch am eich cefnogaeth.
Nid ydym yn cael unrhyw gyllid gan y Llywodraeth ac rydym yn dibynnu ar haelioni unigolion, ymddiriedolaethau a'r sector corfforaethol. Helpwch ni i sicrhau datblygiad y bobl ifanc dalentog hyn, gan roi cyfle cyfartal iddynt wireddu eu huchelgeisiau cerddorol.

Newyddion diweddaraf

Darllenwch am y straeon a'r diweddariadau diweddaraf o bob rhan o'n cymuned.

Gwrdd â'n hymddiriedolwyr
a Llysgenhadon
Sting CBE
Llysgennad
Gwrdd â'n hymddiriedolwyr
a Llysgenhadon
Nicholas Robinson
Cadeirydd
Rydym yn cael ein rheoli gan dîm ymroddedig a gweithgar sy'n cael ei gefnogi gan amrywiaeth o Lysgenhadon ac Ymddiriedolwyr o fyd cerddoriaeth, adloniant, addysg a busnes.
"Mae'r elusen hon yn GEM"
Rydym yn cael ein rheoli gan dîm ymroddedig a gweithgar sy'n cael ei gefnogi gan amrywiaeth o Lysgenhadon ac Ymddiriedolwyr o fyd cerddoriaeth, adloniant, addysg a busnes.
"Mae grym cerddoriaeth yn ddiddos"
Contact us

If you have any enquiries or complaints, please get in touch via the form below.
Diolch! Mae eich cyflwyniad wedi dod i law!
Oops! Aeth rhywbeth o'i le wrth gyflwyno'r ffurflen.

Tŷ Caer CH3.24
1-3 Ffordd Brixton
Llundain SW9 6DE

Cyfeiriad
Logo eicon Instagram.Logo eicon Linkedin.logo eicon Facebook.logo eicon Twitter.

Ymuno â'n cymuned.

Cael y wybodaeth ddiweddaraf am y wybodaeth ddiweddaraf am elusennau a newyddion rheolaidd.

Diolch! Mae eich cyflwyniad wedi dod i law!
Oops! Aeth rhywbeth o'i le wrth gyflwyno'r ffurflen.

Bydd yr holl wybodaeth a gesglir yn cael ei chadw, ei defnyddio a/neu ei storio yn unol â'n Polisi Preifatrwydd. Mae'r holl ddata personol yn cael ei gadw yn unol â'r cyfreithiau Diogelu Data perthnasol. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Musydd Talent y Dyfodol yn prosesu eich data personol cysylltwch â'n Harweiniad Diogelu Data drwy anfon e-bost office@futuretalent.org.