Ceisiadau ar agor ar gyfer ein Rhaglenni 2021/22

Mae ceisiadau ar gyfer ein Rhaglen Ddatblygu a'n Rhaglen Iau bellach ar agor tan ddydd Iau 15 Gorffennaf 2021.
Ebrill 6, 2021

Rydym yn falch iawn o lansio ceisiadau ar gyfer ein Rhaglenni 2021/22!

Mae ein rhaglenni'n cefnogi cerddorion ifanc dawnus o gefndiroedd incwm isel, gan ddarparu amrywiaeth o gyfleoedd perfformio a datblygu gan gynnwys mentora un-i-un, dosbarthiadau meistr unigol a gweithdai ensemble dan arweiniad gweithwyr proffesiynol gorau'r diwydiant.


Rydym hefyd yn rhoi arweiniad a chefnogaeth i bob cerddor ifanc gan ein Tîm Perthynas penodedig a chymorth ariannol tuag at gostau cerddorol fel ffioedd dysgu, cyrsiau preswyl a chostau prynu/llogi offerynnau.

I gael rhagor o wybodaeth am y gwahanol Raglenni a sut i wneud cais, cliciwch yma.

Bydd y ceisiadau'n cau am 1200 ddydd Iau 15 Gorffennaf 2021.

*      *      *