Ceisiadau ar agor ar gyfer Gwobrau Voces8 Talent y Dyfodol 2021/22

Gan roi cymorth i wyth o gantorion ifanc, mae gwobrau Talent y Dyfodol VOCES8 ar agor tan 11 Hydref
Medi 17, 2021

Mae ceisiadau bellach ar agor ar gyfer gwobrau Talent y Dyfodol VOCES8!

Wedi'i lansio yn 2020, mae'r fenter ar y cyd hon rhwng Sefydliad VOCES8 a Thalent y Dyfodol yn rhoi cyfleoedd i gantorion ifanc dawnus o gefndiroedd incwm isel.

Nawr yn ei hail flwyddyn, yn 2021 bydd y rhaglen yn cefnogi wyth canwr dan 18 oed gyda mentora, cyngor gyrfa a datblygu cerddoriaeth gyffredinol, hyfforddiant cerddoriaeth ymarferol a pherfformiadau ochr yn ochr â grwpiau canu proffesiynol VOCES8 ac Apollo5.

Bydd pob ymgeisydd llwyddiannus hefyd yn cael lle ar Ysgol Haf VOCES8 yn Abaty Milton ym mis Gorffennaf 2022.

Ysgolheigion Talent y Dyfodol VOCES8 2020/21 yn Abaty Milton ym mis Gorffennaf 2021Mae ceisiadau bellach ar agor tan 5pm ar 11 Hydref, gyda chlyweliadau i'w cynnal ar 6-7 Tachwedd 2021. Bydd clyweliadau'n cael eu cynnal ar-lein ac yn bersonol.

Rhaid i ymgeiswyr fod yn preswylio'n barhaol yn y DU a bod rhwng 13-17 oed ar 1 Hydref 2021.

I ddarllen mwy a gwneud cais, cliciwch yma.

*      *      *