Talent y Dyfodol @ 20

Rydym yn falch o gyhoeddi, i nodi ein pen-blwydd yn 20 oed fel elusen yn 2024, y bydd ein cnwd presennol o gerddorion ifanc anhygoel yn cael cyfle i gyfansoddi a recordio eu halbwm eu hunain o ddeunydd gwreiddiol, a'i berfformio'n fyw ar lwyfan Roundhouse Llundain yn 2025.
Mehefin 8, 2023

At Future Talent, we’ve always believed that gifted young musicians from low-income backgrounds deserve the chance to show the world what they can do.

So we’re proud to announce that to mark our 20th Anniversary as a charity in 2024, we’re giving our current crop of amazing young musicians the chance to compose and record their own album of original material.

And to perform it, live, on the stage of London’s Roundhouse in 2025.

They’ll have help from some of the finest musicians in the country.

But the help that matters most is the incredible generosity of music-lovers like you.

Because without your support our life-changing work couldn’t continue.

Our Future Talent young musicians have been astonishing us every day for 20 years.

Let’s ensure the next 20 are just as jaw-dropping. 


You can support
Future Talent @ 20 in a variety of ways:Fund a track on the Future Talent @ 20 album

For £5,000 you could make the dream of creating an album track a reality for our gifted young musicians, as part of what promises to be an exceptional multi-genre album. Your donation will be covering the costs of recording, production, travel and invaluable mentoring for these talented individuals throughout their development process. As a thank you, your name and logo will be prominently displayed on the album inlay, featured on our website, social media channels and wider PR campaign, and an exclusive invitation to the album launch in October 2024.

Dod yn Dalent yn y Dyfodol @ 20 Partner Corfforaethol Platinwm, Aur neu Arian
Mae Cefnogi Talent y Dyfodol @ 20 yn gyfle anhygoel i gefnogi'r genhedlaeth nesaf o dalent gerddorol tra hefyd yn dod i gysylltiad â'ch brand. Drwy gyd-fynd â'n helusen a'n cenhadaeth i feithrin cerddorion ifanc, gallwch ddangos eich ymrwymiad i'r celfyddydau ac i'r gymuned. Yn ogystal, fel partner, bydd eich cwmni'n derbyn gwahoddiadau VIP i ddigwyddiadau unigryw gan gynnwys lansiad albwm Hydref 2024, cyngerdd pen-blwydd yn y Roundhouse ym mis Ebrill 2025 a chyfleoedd recordio stiwdio 'tu ôl i'r llenni' trwy gydol y flwyddyn yn ogystal â chydnabod brand yn y digwyddiadau, ar yr albwm, rhaglenni, gwefan, cyfryngau cymdeithasol a deunyddiau hyrwyddo eraill sy'n gysylltiedig â'r prosiect.  Mae pecynnau pen-blwydd yn amrywio o £10,000 i £50,000. E-bostiwch FT20@futuretalent.org am fwy o wybodaeth.

Rhoddion mewn nwyddau
P'un a yw'n rhoi offerynnau cerddorol, amser stiwdio, cyfleusterau recordio, neu wasanaethau proffesiynol fel dylunio graffig, marchnata neu gymorth cyfreithiol, gallech wneud gwahaniaeth sylweddol i'r prosiect hwn. Bydd eich haelioni yn ein galluogi i wella'r profiad dysgu ymhellach, ehangu cyfleoedd, a chreu amgylchedd cyfoethog i'r unigolion talentog hyn ffynnu. Ymunwch â ni i feithrin eu taith gerddorol drwy gyfrannu eich sgiliau, adnoddau neu gynnyrch arbenigol, a gyda'n gilydd, gallwn lunio dyfodol mwy disglair i'r genhedlaeth nesaf o dalent gerddorol.

Dod yn rhoddwr rheolaidd
Gallai eich cyfraniad cyson gael effaith barhaol ar fywydau cerddorion ifanc sy'n sbardun y tu ôl i'r fenter ryfeddol hon. Drwy addo eich cefnogaeth barhaus, byddwch yn darparu cyfleoedd parhaus i'r unigolion talentog hyn dderbyn mentora, addysg ac adnoddau hanfodol, gan sicrhau eu twf a'u llwyddiant. Bydd eich haelioni yn helpu i gefnogi cynhyrchiad yr albwm, trefnu cyfleoedd perfformio drwy gydol y flwyddyn, ac ehangu ein rhaglenni allgymorth, gan rymuso hyd yn oed mwy o gerddorion uchelgeisiol.

I sefydlu rhodd reolaidd neu roi un rhodd, cliciwch yma.

Alternatively, you can set up a direct debit or send a single donation directly to our bank account:

Account Name: Future Talent Musicians 

Sort Code: 40-47-31 

Account Number: 65023319 

For more information about any of these opportunities, or other ideas you may have to support the campaign, please email FT20@futuretalent.org  or call 020 3457 1310  

*      *      *