Gweithdai rhithwir llwyddiant

Profodd ein cyfres rhith-weithdy a weithredwyd ar ddechrau cloi i lawr i fod yn llwyddiant i bawb.
Gorffennaf 10, 2020

Pan gyflwynwyd mesurau ymbellhau cymdeithasol ym mis Mawrth, ein blaenoriaeth oedd dod o hyd i ffyrdd o barhau i roi cyfleoedd i'n cerddorion a chefnogi eu hymarfer a'u datblygiad.

Ar ôl profi'r dyfroedd rhithwir i ddechrau gyda gweithdy cyfansoddi gwych gyda Jez Wiles, ganwyd ein Cyfres Gweithdai Rhithwir cyntaf.

Dros chwe wythnos, trefnwyd rhaglen amrywiol o sesiynau, gyda'r nod o ddarparu ar gyfer ystod eang o ddiddordebau cerddorol a llwybrau gyrfa posibl ein cerddor. Darllenwch fwy am y gweithdai unigol yma.

Roeddem wrth ein bodd bod adborth ein cerddorion yn cadarnhau bod y gyfres yn fenter werth chweil.

Dywedodd rhai mai'r gweithdai y buont yn cymryd rhan ynddynt oedd eu hoff weithgareddau cerddorol wrth gloi. Dywedodd nifer o rieni wrthym hefyd eu bod wedi darparu canolbwynt gwych i'w plant edrych ymlaen ato a gweithio tuag ato tra bod eu bywydau a'u gweithgareddau arferol yn cael eu cyfyngu.

Rydym mor hapus bod y gweithdai wedi bod yn llwyddiant ac yn edrych ymlaen at weithredu ail gyfres yn dechrau ym mis Awst. Cadwch yn chwilio am fwy o wybodaeth cyn bo hir!

*      *      *