YN ÔL I BARTNERIAID

Cerddoriaeth am Oes

musicforlife.org.uk

Mae Music for Life yn sefydliad cerddoriaeth dielw sydd wedi'i leoli yng Ngogledd Orllewin a Gorllewin Canolbarth Lloegr sy'n rhoi cyfleoedd i blant ysgol ymgysylltu â gwneud cerddoriaeth ysbrydoledig. Gan ddechrau ym 1995, datblygodd Music for Life fodel busnes unigryw, di-elw sy'n darparu gwasanaeth a oedd yn diwallu anghenion ysgolion, rhieni, athrawon offerynnol a phobl ifanc yn yr ardal, pan nad oedd Cyngor Sir Gaer yn gallu gwneud hynny. Heb arian cyhoeddus nac unrhyw hysbysebu, lledaenodd enw da Music for Life o'r ysgol i'r ysgol ar lafar yn unig. Yn 2020, mae Music for Life yn gweithio mewn dros 100 o ysgolion ar draws Swydd Gaer, Cilgwri a Gogledd Swydd Stafford, gan ddarparu cyfleoedd a mynediad i hyfforddiant o ansawdd uchel, prosiectau dosbarth cyfan a digwyddiadau gweithdy i dros 4,000 o blant. Drwy ymuno, gobeithiwn wella'r profiad hwnnw a chyrraedd mwy o gerddorion ifanc ledled y DU gyda'n gilydd. Gan ddechrau ym mis Ebrill 2020, bydd ein partneriaeth yn helpu i hyrwyddo'r gwaith a wneir gan y ddau sefydliad, gyda Cherddoriaeth am Oes yn rhannu un o'r credoau craidd sy'n tanwydd Talent y Dyfodol: ysbrydoli cerddorion ifanc o gefndiroedd difreintiedig, gan roi adnoddau a chyfleoedd iddynt ddatblygu eu sgiliau a mwynhau cerddoriaeth.