YN ÔL I BARTNERIAID

Sefydliad VOCES8

voces8.foundation

Mae Sefydliad VOCES8 yn elusen addysg cerddoriaeth lleisiol, sy'n dod â phŵer canu i gymunedau ledled y DU ac yn rhyngwladol. Gyda'n gilydd, rydym yn rhannu'r gred y gall canu ddod â phobl at ei gilydd a gwella lles meddyliol a chorfforol.

Mewn partneriaeth yn 2020, crëwyd gwobr newydd gennym i gefnogi wyth o gantorion ifanc dawnus o gefndiroedd incwm isel. Mae Gwobr Talent y Dyfodol VOCES8 yn cyfuno cymorth ariannol, mentora a chyngor datblygu cerddoriaeth gyda chyfleoedd perfformio ochr yn ochr â'r ensembles canu rhyngwladol VOCES8 ac Apollo5.