YN ÔL I'R TÎM

Chris Guénault

Rheolwr perthynas

Cafodd Chris ei eni a'i fagu yn Swydd Gaerhirfryn cyn astudio trombôn bas yng Ngholeg Cerdd Brenhinol y Gogledd. Yn ystod y cyfnod hwn, cymerodd ran mewn gwahanol brosiectau addysg a oedd yn tanio ei frwdfrydedd dros weithio gyda phlant a phobl ifanc. Graddiodd yn 2015 gyda BMus (Anrh) mewn Perfformiad ac ers hynny mae wedi parhau i berfformio ochr yn ochr ag addysgu ac arwain mewn gwahanol feysydd addysg cerddoriaeth. Ar hyn o bryd mae'n astudio ar gyfer Tystysgrif Addysgwyr Cerdd (CME) gyda'r elusen cerddoriaeth greadigol ym Manceinion, Brighter Sound.

Yn ogystal â gweithio gyda Talent y Dyfodol, mae Chris yn Arweinydd Cam yn In Harmony Opera North ac yn diwtor ac yn gyfarwyddwr cerddoriaeth ensemble gyda Gwasanaeth Cerdd Swydd Gaerhirfryn.

Mae Chris yn edrych ymlaen at fod yn rhan o'r twf parhaus yn Talent y Dyfodol ac mae'n edrych ymlaen at estyn allan at fwy o gerddorion ifanc o swyddfa newydd Lerpwl.