Cyflwyno ein Rhith Breswyl

Cynhelir ein Rhith Breswyl dros dri diwrnod, a bydd yn cynnwys amrywiaeth o weithdai, dosbarthiadau a darlithoedd, sy'n agored i'n holl gerddorion ifanc
Chwefror 8, 2021

Gweithio gyda chwe sefydliad o'r radd flaenaf – gan gynnwys ein partneriaid D'Addario a Sefydliad Voces8 a llu o addysgwyr gwych, cerddorion proffesiynol, ymarferwyr a siaradwyr; rydym wedi paratoi amserlen lawn o ddigwyddiadau ar gyfer pob cerdd ifanc a gefnogir gan ein Rhaglenni Iau a Datblygu ar 18-20 Chwefror 2021.

Yn ddiweddarach y mis hwn, bydd ein Rhith Breswyl tridiau yn adlewyrchu cwrs preswyl 'bywyd go iawn' traddodiadol gyda gweithdai, dosbarthiadau a darlithoedd yn cael eu cynnal drwy gydol y dydd, gan gynnwys gweithgareddau sy'n canolbwyntio ar iechyd, symud a lles cyffredinol.Fel arfer, mae ein digwyddiadau Rhaglen wedi'u cyflwyno dros gyfnod o un diwrnod, i ddewis grwpiau o hyd at tua 30 o gerddorion. Y mis hwn, bydd pob eiliad o'n Preswyl Rhithwir ar gael i bob un o'n 94 o gerddorion ifanc gymryd rhan, gyda'r potensial i ddarparu dros 2,000 awr o gymorth!

Ers y llynedd, drwy archwilio adnoddau digidol amrywiol, rydym wedi rhoi hwb i gynwysoldeb a hygyrchedd ein Rhaglen, gan gyrraedd ein cerddorion cefnogol o bob cwr o'r DU, y byddai'n heriol mynychu ein digwyddiadau ar eu rhan o dan amgylchiadau arferol. Rydym yn benderfynol o wella hygyrchedd ein Rhaglenni yn barhaus yn y dyfodol.

Ar adeg pan fo'n anodd dod o hyd i gyfleoedd i gydweithio â ffrindiau a chyfoedion, rydym yn falch o allu creu'r lle hwn i'n holl gerddorion ifanc greu, dysgu, cael hwyl a chymdeithasu gyda'n gilydd.

*      *      *